Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม อบจ.

โครงการรำเหย่ยสานใจ วัฒนธรรมไทยคืนถิ่น

โครงการรำเหย่ยสานใจ วัฒนธรรมไทยคืนถิ่น

 

57427426 2488542041365582 7753667806217895936 o

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น. นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายก อบจ.กาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายก อบจ.กาญจนบุรี เปิดโครงการรำเหย่ยสานใจ วัฒนธรรมไทยคืนถิ่น ณ วัดบ้านทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยโครงการดังกล่าว อบจ.กาญจนบุรี ได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอพนมทวน ในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์รำเหย่ย ซึ่งเป็นการละเล่นที่สืบทอดมายาวนานของ อำเภอพนมทวนให้คงอยู่สืบไป