Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม อบจ.

อบจ.กาญจนบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

อบจ.กาญจนบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

 

 

 

\

 

วันนี้(24 เม.ย. 62) นายนพดล สงวนพันธ์ รองนายก อบจ.กาญจนบุรี พร้อมด้วยนางจรีรัตน์ บุญประดิษฐ รองปลัด อบจ.กาญจนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จำนวน 100 ท่าน โดยการดูงานในครั้งนี้เพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะในการบริหารงานรวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน มุ่งเน้นเน้นการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมแก่บุคลากร