Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม อบจ.

อบจ.กจ ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณท่าน้ำแม่กลอง

อบจ.กจ ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณท่าน้ำแม่กลอง

 

 

วันนี้ 6 พ.ค. 2562 เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยพนักงานจ้าง ลูกจ้างในสังกัดร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณท่าน้ำแม่กลอง โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธี ในกิจกรรมดังกล่าวมีประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมจำนวนมาก