Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม อบจ.

ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

 

ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุมทับทิม 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม เพื่อหารือและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ต่อไป