Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม อบจ.

เที่ยวจามจุรี ชมของดีเมืองกาญจน์

 

โครงการอนุรักษ์ของดีบ้านฉัน กาญจนบุรี (เที่ยวจามจุรี ชมของดีเมืองกาญจน์)

 

 

 

                เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำเจ้าหน้าที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมพิธีเปิดงานเที่ยวจามจุรี ชมของดีเมืองกาญจน์ โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี และนายอัศดร รากบัว ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองกาญจนบุรี กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดงานดังกล่าว เกิดขึ้นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี จัดทำโครงการอนุรักษ์ของดีบ้านฉัน กาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักและร่วมกันฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเข้าใจในความต่างของศิลปะวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างมีความสุข ในการนี้ จึงได้กำหนดจัดงานเที่ยวจามจุรี ชมของดีเมืองกาญจน์ขึ้น (กิจกรรมที่10 ของดีบ้านฉัน อำเภอเมืองกาญจนบุรี) ในระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2562 ณ บริเวณต้นจามจุรียักษ์ ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี