Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

อ่านจดหมายข่าวทั้งหมด >>>

ภาพกิจกรรม อบจ.

ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>>

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวสมัครงานทั้งหมด >>

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป้นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป้นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

 

ด้วยจังหวัดกาญจนบุรี แจ้งว่า กรมควบคุมมลพิษ ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๐๓๐๘/ว ๑๕๐๐๑ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้มีมติในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบกับแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ มีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานภาครัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานในกำกับของรัฐร่วมดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปี โดยสามารถสืบค้นข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในระบบฐานข้อมูลทางเว็บไซต์ htp://gp.pcd.go.th พร้อมกันนี้ ขอเรียนว่าในการใช้บริการโรงแรมเพื่อการจัดประชุมสัมมนา ขอความร่วมมือในการพิจารณาโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป็นลำดับแรก เพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ความสำคัญกับการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

นายก อบจ.กจ.

2nayokPic17.07.64

LineOA OBJ110664
E mailLogin
EmailManual

FB

Report1
6.7.65
12.6.65

risk 2

 

15.6.65

rE

FollowEdit

learning2
E booking1
PG
1.4.65

 

 

 

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบ

4007233
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
All days
4149
3572
13576
3968815
16071
116689
4007233
Your IP: 44.201.95.84
2022-10-05 19:08

ระบบสารสนเทศ

02story  05mis 

 

 Link ที่น่าสนใจ
 01province 04news 02division n05travel 03travel 03 04 
  06 07 08 09 10 1112
  14  01 02 1601 link0612611801 link180763