Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

อ่านจดหมายข่าวทั้งหมด >>>

ภาพกิจกรรม อบจ.

ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>>

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวสมัครงานทั้งหมด >>

พิธีเปิดการอบรมออนไลน์ การพัฒนาศักยภาพครู ด้านคุณธรรม จริยธรรม

พิธีเปิดการอบรมออนไลน์ การพัฒนาศักยภาพครู ด้านคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม

241449355 4500221200092128 474409385121184242 n

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ น. ห้องประชุมทับทิม ๑ ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายก อบจ.กาญจนบุรี มอบหมาย ดร.นพดล สงวนพันธ์ รองนายก อบจ.กาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมออนไลน์ การพัฒนาศักยภาพครู ด้านคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม พร้อมด้วย นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร รองปลัด อบจ.กาญจนบุรี รักษาราชการแทนปลัด อบจ.กาญจนบุรี เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ
ซึ่งการอบรมออนไลน์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) ใน ๓ หัวข้อ ดังนี้

๑) การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
๒) การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน
๓) การพัฒนาเครื่องมือติดตามพฤติกรรมนักเรียน สำหรับใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๕
โดย ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ประธานอนุกรรมการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ให้ความอนุเคราะห์ระบบออนไลน์ Zoom ในครั้งนี้

242220948 4500221476758767 8731911317674122742 n 243022080 4500221520092096 6982171457089264987 n243038348 4500221770092071 7113021646011486709 n

นายก อบจ.กจ.

2nayokPic17.07.64

LineOA OBJ110664
E mailLogin
EmailManual

FB

Report1
6.7.65
12.6.65

risk 2

 

15.6.65

rE

FollowEdit

learning2
E booking1
PG
1.4.65

 

 

 

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบ

4187494
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
All days
1624
2931
13273
4153106
94060
102272
4187494
Your IP: 3.239.112.140
2022-11-30 14:17

ระบบสารสนเทศ

02story  05mis 

 

 Link ที่น่าสนใจ
 01province 04news 02division n05travel 03travel 03 04 
  06 07 08 09 10 1112
  14  01 02 1601 link0612611801 link180763