Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

อ่านจดหมายข่าวทั้งหมด >>>

ภาพกิจกรรม อบจ.

ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>>

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวสมัครงานทั้งหมด >>

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง
241520636 4396990437081872 4281067413799754018 n

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง

นายชัยวัฒน์ ธนวัฒน์สุวรรณ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง โดยนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้เสนอญัตติดังนี้

๑. รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. ญัตติขอความเห็นชอบในการใช้ประโยชน์ในพัสดุประเภทสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

๓. ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

โดยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เห็นชอบญัตติดังกล่าว

241468444 4396989930415256 528799423623836296 n 242582703 4396988627082053 3729282072251761191 n

242149416 4396990040415245 2345577042551839259 n 241551637 4396987947082121 4102862806237370055 n

 

นายก อบจ.กจ.

2nayokPic17.07.64

 LineOA OBJ110664
E mailLogin
EmailManual
Report1
LineOa1.1
banner est63.1
02.08.64  
   
risk 2
learning2
E booking1

เข้าสู่ระบบ

3073753
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
All days
1768
4757
21598
3037761
12565
99374
3073753
Your IP: 54.227.97.219
2021-12-04 21:21

ระบบสารสนเทศ

02story 07tot  
05mis

 

 Link ที่น่าสนใจ
 01province 04news 02division n05travel 03travel 03 04 
  06 07 08 09 10 1112
  14  01 02 1601 link0612611801 link180763