Get Adobe Flash player

ติดต่อ อบจ.

สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
333 ถนนแสงชูโตเหนือ ตำบลท่ามะขาม
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

 

โทรศัพท์ 034-512477-8
โทรสาร 034-512577-8