Get Adobe Flash player

ข่าวสมัครงาน

-ประกาศผลดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง

-ประกาศผลดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง

1.ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

2.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

 เอกสารแนบ