Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม อบจ.

อบจ.กจ. ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ วันที่ 2

อบจ.กจ. ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

 

 

วันนี้ (5 พ.ค. 62) เวลา 08.40 น. นายนพดล สงวนพันธ์ รองนายก อบจ.กาญจนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.กาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ศาลาการเปรียญ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โดยในพิธีมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี