Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เชื่อมกับ ตำบลหนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ